Monday, July 26, 2010

Latar Belakang Murid

Keluarga: Kebanyakan murid datang dari golongan buruh, petani, dan juga ada sebilangan kecil yang berniaga.

Jantina Murid: Sekolah ini mempunyai 29 orang murid di mana 16 orang murid lelaki dan 13 orang murid perempuan.

Kawasan kediaman:
Murid-murid sekolah ini berasal dari Parit Bajuri, Parit Sangit dan Kawasan Lubok.

No comments:

Post a Comment